Op snein 15 oktober fynt yn Terherne de berneboekedei 2017 plak. Sjoch hjir foar mear ynformaasje oer dizze middei.

programma KBD 2017 digitaal 1

 

programma KBD 2017 digitaal 2

programma KBD 2017 digitaal 3