geboren: 13-08-1955

Leven en werk

Sietse de Vries is geboren in Tijnje. In zijn jeugd in dat dorp, waarvan  de bewoners grofweg verdeeld konden worden in gereformeerden en communisten, is de basis gelegd voor zijn latere visie op het mensdom en de wereld.

Hij is opgegroeid in een ‘rood’ nest, zijn vader was communist. Na de middelbare school verhuisde Sietse naar Groningen voor een studie aan de sociale academie. Tijdens zijn studie ontdekte hij de grote Russische auteurs zoals Dostojevski en Tsjechov, door hen leerde hij een wereld kennen die compleet anders was dan zijn eigen. Dat grote contrast boeide hem en het ïnspireerde hem om zelf ook te schrijven. Na zijn afstuderen kon hij als beginnend journalist aan het werk bij het Friestalige blad Frysk en Frij. Daar is hij vier jaar aan verbonden geweest, sinds 1985 is hij medewerker op de culturele redactie van de Leeuwarder Courant.

Schrijver
Met de speurdersroman De boargemaster (1998) debuteerde Sietse de Vries als schrijver. Zijn eersteling is een vlot geschreven roman, zonder al te veel literaire pretenties. De beschrijving van de gesloten dorpsgemeenschap, waar een ruzie ontstaat om het 'recht van reed', is realistisch en herkenbaar en het verhaal heeft een verrassend plot. De karakters en ontwikkeling van de hoofdpersonen worden aannemelijk, maar niet al te diep gravend neergezet. Nog geen jaar later kwam hij met een tweede politieroman, De dea fan Nico Dekema. Ook dat boek, vernuftig geconstrueerd en gekruid met humor en een vleugje erotiek, is geschreven in een vlot leesbare stijl. De wijze waarop de schrijver Sietse de Vries kijkt naar de hedendaagse maatschappij en de toekomst van de wereld komt tot uitdrukking in zijn romanpersonages, in zijn beide eerste romans al aanwezig komt het explicieter naar voren in zijn derde boek Kûgels foar Kant (2002). Zijn romanpersonages uiten hun zorg over mens en milieu, filosoferen over de denkbeelden van de filosoof Kant, vandaar de titel, en discusieren over politiek. Recensent Eric Hoekstra (Hjir, 32-2 2003) noemde het taboe-doorbrekend dat een literator zich in zijn werk uitspreekt over zijn politieke voorkeur.
Schrijft De Vries over het algemeen in het Fries, in 2000 verscheen er een Nederlandstalige detective van zijn hand, onder de titel De spelbepaler. Het verhaal, dat gaat over de vraag waar het toeval eindigt en de samenspanning begint, speelt zich overigens wel af in een Fries milieu.
Met Homme en it geheim fan pake, begaf de schrijver zich weer op een ander pad, dat van kinderboekenschrijver. Het spannende boek verscheen in 2003 bij de Afuk.

Lijst van belangrijkste werk

Proza
1998 : De boargemaster
1999 : De dea fan Nico Dekema
2000 : De spelbepaler (Nederlands)
2002 : Kûgels foar Kant
2003 : Homme en it geheim fan pake (kinderboek)
2009 : Potstro Fongers
2012 : Bak. Kadoboek Moanne fan it Fryske Boek

Toneel
2009 : De tredde helte Tragikomedie