Geboren: 03-12-1964, Meppel

Leven en werk

Sjieuwe Borger is geboren in Meppel en opgegroeid in Grou. Na de middelbare school studeerde hij van 1983 tot 1989 rechten aan de universiteit van Groningen.

Sjieuwe Borger schreef al verhalen toen hij nog op de lagere school zat. Hij heeft altijd serieuze aspiraties in de richting van een schrijverschap gehad, maar hij vond de woorden en de rust pas laat. Dat was in de tijd dat hij begon te werken als jurist, halverwege de jaren negentig. Samen met Durk van der Veen schreef hij het lange verhaal ‘Modesta’. Dat is van juli 1996 tot december 1999 in afleveringen gepubliceerd in het tijdschrift De Blauwe Fedde  van Nyk de Vries en Meindert Talma.

Borger debuteerde in boekvorm met de roman It ferrin fan de tiid, dat eind augustus 2005 verscheen. Het verhaal in It ferrin fan de tiid  speelt zich voor het grootste deel af in Groningen. Sybren, een van de hoofdpersonen uit de roman, komt uit Den Haag terug naar Groningen. Daar ontmoet hij al snel een vroegere vriend van de middelbare school. Goaitzen, die hij al lange tijd niet meer had gezien. Sybren is naar Groningen terug gekomen uit heimwee en vlucht in drank en drugs. Sybren, die wat blowen en drankgebruik betreft niet veel voor Goaitzen onder doet, probeert zijn vriend weer wat structuur bij te brengen. In een interview met Sietse de Vries  (Leeuwarder Courant, 23-09-2005) zegt de schrijver dat de centrale vraag in het boek is in hoeverre een mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Volgens recensent Eric Hoekstra (Hjir, december 2005) is het ware thema van het boek het zelfbedrog van de ik-persoon en vooral dat van Goaitzen. Hoekstra noemt dat zelfbedrog komisch en tegelijk ook een beetje tragisch. Hij schrijft: ‘Zelfbedrog uit angst voor de realiteit, hetzij met drugs en alcohol, hetzij met politieke, sociale of religieuze vooroordelen: dat is het verhaal van onze tijd, die zoveel verleidingen op dat gebied heeft. De schrijver van vermakelijke(?) roman It ferrin fan de tiid  heeft de Zeitgeist, het nihilisme en de genotzucht van de jongeren, heel goed aangevoeld’.
Sytske de Jong ( Farsk jierboek, 2005) en Abe de Vries (Leeuwarder Courant, 16-12-2005) zijn aardig eensgezind in hun respectievelijke besprekingen van It ferrin fan de tiid. Beide kwamen ze tot de conclusie dat Borger een schrijver met talent is, maar dat sommige zaken beter kunnen. Aan de ene kant legt hij te veel uit, aan de andere kant laat hij dingen open, waarvan de lezer verwacht dat het nog een plaats in het verhaal zal krijgen.
De tweede roman van Sjieuwe Borger, Genesis abbekatekantoar, verscheen begin 2008. Zoals de titel al aangeeft, speelt de roman in de wereld van de advocatuur, die steeds commerciëler wordt. De tendens is dat de advocatuur steeds meer naar klanten kijkt die een hoog uurtarief kunnen betalen en daarmee de minder draagkrachtige klanten niet meer bijstaan. Tegen die achtergrond wordt het reilen en zeilen op Genesis Abbecatekantoar beschreven. Het recht krijgt door die ontwikkeling niet zijn beloop.
Dat gegeven heeft Borger gebruikt in zijn tweede roman. Tussen de bedrijven door probeert de hoofdpersoon zichzelf staande te houden, wat hem aardig lijkt te slagen, met behulp van twee collega’s. Borger haalt zijn onderwerpen uit het gedrag van mensen die zich bewegen in het academisch en juridisch milieu. Met name de wijze waarop hij vrouwen neerzet komt op sommige lezers en critici als vrouwonvriendelijk over, maar volgens de schrijver tekent hij de manier van omgaan tussen de seksen zoals dat in dat milieu gewenst is.


Werk


Proza

2005 : It ferrin fan de tiid (Het verloop van de tijd)
2008 : Genesis abbekatekantoar (Genesis advocatenkantoor)
2011 : Simmer oan 'e Pikmar (Zomer aan het Pikmeer)
2015 : Eksamenjier (Examenjaar)


Tresoar, 28-3-2008