Berne: 15-06-1962, Wierum

Libben en wurk

Tineke de Jager-van der Zee is berne yn Wierum. Sy folge de PA (foarrinder fan de PABO). Se wennet en wurket yn Dokkum as pjutteliedster en as kursusliedster Frysk.

Skriuwerij

Nei in kursus ferhalen skriuwe foar bern is frou De Jager-van der Zee begûn te publisearjen yn it tydskrift Switsj, folge troch in publikaasje yn ff foarlêze. Har passy is om de leafde foar de Fryske taal oer te bringen troch opsisferskes, ferhaaltsjes en ferskes foar bern en foar grutten. Geandewei kaam sy yn ’e besnijing fan de goedfrou (froedfrou) Catharina Schrader en skreau dêr in boek oer dat yn 2008 ferskynde as Goedfrou foar it libben. ‘De Jager lit sjen dat se it proazaskriuwen goed behearsket. Yn it earste, grutste part wikselet se ynformaasje en dialogen goed ôf en har styl is goed.’ (Leeuwarder Courant, 19-03-2008)

Bibliografy

2008: Goedfrou foar it libben  (ferhaleroman) 2012: De Bosklju 2013: Kiloknaller

Tresoar, 2011