Update maart 2020: troch it coronafirus giet de FreMiBu foarearst online fierder. Mear ynformaasje by Jetske Bilker, sjoch hjirûnder.

De FreMiBu is in treffen op in ynformeel en sfearfol plak dat net ôfhandich gelegen is.
Grand Café Wouters oan it stasjonsplein yn Ljouwert foldocht skoan oan de kritearia.

Lês mear...