Dat it streamt
wilco berga
afûk, 2011

Ferhâldingen blike altyd wer oars yn elkoar te stekken as men faak tinkt. Dat soarget by Wilco Berga net allinnich foar sfearfolle ferhalen, mar ek foar ferrassende ûntknopingen.
In sitaat út ien fan de ferhalen: Se sil him wol flink it leksum lêze. Dat er no einlings dy ûnferskilligens foar har oer farre litte moat. Dêryn hat se folslein gelyk, dy hâlding moat oars. Oer dat oare ha wy it noch, want ik twivelje net oan Marinus syn oprjochtens. En haw ik foar har wat stevige fragen.

Oaren oer dizze titel
Geart Tigchelaar, Ensafh 26-04-2012 en 11-05-2012
Hedwig Terpstra, Ensafh 23-12-2011 (fraachpetear)