De twadde hûd
hilda talsma
elikser, 2011

Elske de Groot hat in opstannige puberdochter en in man dy't nei in ûngelok de moed opjûn hat. Dochs docht se har bêst om wat fan it libben te meitsjen. Mar djip yn harsels heakket der wat. Se tinkt dat in lytse poppe har libben kompleet meitsje sil. Dat kin lykwols net mei har man, dy is ûnfruchtber, dus giet se yn in dronken bui frjemd. De keardel dy't se útsiket om har dream útkomme te litten foldocht likemin oan har winsk. De jûns foar de merke set se him oan 'e dyk. En dan stiet dy âlde, bekende karavan op it merketerrein. Oantinkens fan mear as tweintich jier lyn komme yn alle fûlens nei boppen. Unferwachts stiet se each yn each mei Ronny.

Oaren oer dizze titel
Abe de Vries, op bloch Seedyksterfeartfisk 18-3-2012