de bosklju
tineke de jager - van der zee
kffb, 2012

Yn 1707 reizget teologystudint Thomas nei in sekte dy’t op Walda-State yn Wiuwert ferbliuwt. Hy wol mear witte oer de Labadisten, dy’t hiele oare opfettings ha oer tsjerklike saken as wat er oan ’e universiteit yn Frjentsjer leart. Yn in pear dagen tiid komt er alhiel yn ’e kunde mei har opfettings en gewoanten. Oer de foarskiednis fan de groep, mei ferneamde leden as Anna Maria van Schurman, komt er ek in soad te witten. ‘De Boskju’ is de bynamme fan de Labadisten.

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 24-02-2012
Fokke Wester, Nieuwsblad Noord-Oost Friesland 26-03-2012 (fraachpetear)
Jaap Krol, FD 08-09-2012