Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers
Tsead Bruinja
Afûk, 2013

Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers is in samling gedichten, etsen en muzyk (by de bondel heart in cd), makke troch Tsead Bruinja, Mirka Farabegoli en Femke IJlstra, oer fuortgean, weromkomme en aardzje, eartiids en no. Gauris geane de gedichten oer syn adolesinsje, de jierren dy't beskiedend wiene foar syn foarming, lykas yn it gedicht 'Aksint':

ik gie nei skoalle
yn de grutte stêd
besocht myn aksint te ferliezen
mar ferlear mysels

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese-literatuursite
Eppie Dam, LC 05-07-2013
FERSpraat, 31-05-2021 (podcast oer it fers 'bêd' út dizze bondel)