rys mei rezinen, grôt mei krôde
meindert bylsma
elikser, 2013

Dit behindige bondeltsje yn de fan Meindert Bylsma bekende boartlike en humoristyske styl hat as tema’s ferfrjemding, ferwûndering en oantinkens oan earder tiden. Bylsma kombinearret koartswyl en earnst op linige en orizjinele wize. Sawol proaza as poëzij.


Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 22-02-2014