fallend ljocht
eppie dam
friese pers boekerij, 2014 (2e druk 2017)

der siet al kop yn myn gedichten
doe't de holle noch gjin punt wie
as wie ik harsenûnnoazel
en koe it broaze
fan tinken wol ha

Aftakeling en verlies van cruciale functies bepalen de eerste afdeling van de bundel Fallend ljocht. In de tweede trekt de dichter de lijn door naar het afbrokkelen van oude godshuizen, en tegelijkertijd van het woord dat ooit betekenis had. Daarna bladert hij in een boek met vergeelde portretten: beelden van mensen die sporen nalieten, en namen die hem bereikten in witte enveloppen. ‘De dood is reusachtig en onbegrijpelijk’, dichtte Czesław Miłosz in zijn Theologische traktaat, waar Eppie Dam negentien gedichten van vertaalde. Ondertussen gaat het sluipspoor van de slak rechtstreeks richting de bloemkool.

(...) al krûpend witst dyn doel al,
eagen op stâltsjes, de stikeme noas
fan de lânferkenner -
en as ik even net sjoch, bist fierder as ik tocht.

(uit Oan de slak yn myn tún).

In een interview in de Balkster Courant zegt Dam over zijn poëzie: “Maar als er al sprake is van een verschuiiving, dan is het eerder een verschuiving van speler naar toeschouwer. In mijn eerste poëzie zit zeg maar nog alle hectiek van het veld, maar intussen heeft het leven mij naar de tribune verwezen. Dit is geen verkeerde plek om zicht te hebben op de wedstrijd. It mag zo zijn dat mijn rol straks is uitgespeeld, de afgelopen jaren heb ik nog wel een paar gedichtenbundels geschreven waar ik als speler nooit aan toe gekomen was.

Eppie Dam (1953) debuteerde in 1978 en ontwikkelde zich daarna als een productief en veelzijdig schrijver. Naast gedichten schrijft hij ook kinderboeken, literaire kritieken, verhalen en columns Fallend ljocht is de vijftiende dichtbundel van Dam. Eppie Dam kan gezien worden als één van de belangrijkste moderne Friese dichters; André Looijenga noemt hem in een essay over Fallend ljocht ‘een meester onder de Friese dichters van dit moment.’

Fallend ljocht is de winnaar van de Gysbert Japicxpriis 2017. Eppie Dam kreeg op 14 oktober 2017 de prijs overhandigd door gedeputeerde Sietske Poepjes. Kijk voor de andere nominaties hier.

Luister naar gedichten uit Fallend ljocht op tijdschrift De Moanne, voorgelezen door Abe de Vries, Elske Kampen en Tsead Bruinja.

Anderen over deze titel
Vraaggesprek met Henk van der Veer, De Moanne 09-01-2015
Vraaggesprek, Balkster Courant 18-09-2014
Tsead Bruinja, LC 15-08-2014
André Looijenga, Ensafh 7 (2015), nû. 2, s. 21-27 7 (2015), nû. 2, s. 21-27.
Abe de Vries,  FD 30-12-2014 (recensie Fallend ljocht)
Geart Tigchelaar, Ensafh. 14-02-2018 (videorecensie, ook van Koproer)