Krystferhalen foar folwoeksenen en bern
etie pasma-de vries
Gysbert Japicxhûs, 2003

De skriuwster sammele yn dit boekje acht krystferhalen, ien dêrfan foar bern. It binne tagonklike ferhalen mei in goede ôfrin yn tradisjonele trant.

Oaren oer dizze titel