It Portret
wilco berga
útjouwerij fryslân, 2002

Yn de roman It Portret siket in skilder in oare omjouwing om te wurkjen, it leafst sa ticht mooglik by see. Yn in havenstedsje fynt er lykwols mear as allinne wurkromte en nije ynspiraasje, en giet it ta op in domdryst leafdesaventoer. In frou wurdt dea fûn op it Waad, ticht by de seedyk. Eefkes letter stiet de skilder yn it mortuarium om har te indentifisearjen: Wêrom yn godsnamme?

Oaren oer dizze titel
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite