It meunster fan Skylge
itty sluis
útjouwerij fryslân, 2002

As op Skylge in wylde kat ôfsketten wurdt, bliuwt in jong, in lytse syperske boarre, allinne oer. Hy wurdt fongen en bedarret yn it asyl yn Snits. De reis nei de frijheid is dreech en lang; in reis dy’t begjint yn Drachten en einiget yn Amearika. In ferhaal oer teloarstelling, leafde, soarch en lok. It meunster fan Skylge is it Fryske boekewikegeskink fan 2002.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 15-02-2002 (fraachpetear)
Jabik Veenbaas, LC 22-02-2002
Tsjerk Veenstra, FD 27-02-2002
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite