mem, wat ite wy hjoed?
Berber van der geest
bornmeer, 2009

Mem, wat ite wy hjoed? freget Rolf. Geheimke! laket mem. En mem sjongt: Riere, riere yn ‘e panne / fan je kni-kna-knibbellear / ite, ite, ite, en …/ bist sa sterk as in … bear. Mar Rolf wol gjin bear wêze. Wolst sjen hoe’t Rolf toch in bear wurdt? En ek in aap? En noch folle mear oare bisten? Doch dan mar gau dit boekje iepen en rier en sjong mei de mem fan Rolf mei. Mei yllustraasjes fan Babs Wijnstra.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 10-08-2016