Potstro Fongers
sietse de vries
friese pers boekerij, 2009

Trije manlju fan middelbere leeftyd besykje wat fan it libben te meitsjen. Snackbarhâlder Cor Fongers dreamt fan in bistro mei allinne Fryske gerjochten, en dan foaral potstro.
Aptekersassistent en keapman Marten Bok siket om in belizzing foar syn swart jild. Resjersjeur Arjen Witteveen – sûnt syn skieding wer by syn mem yn 'e hûs – begjint op terapeutyske basis oan it ûndersyk nei de moard op dyselde Marten Bok.

Oaren oer dizze titel
Jetske Bilker, LC 25-09-2009
Henry Baron yn World Literature Today,1 mrt 2010, The Free Library
Jaap Krol, FD 20-03-2010