monkeys dilemma
eize de boer
elikser, 2018

Monkeys dilemma is de twadde roman fan Eize de Boer. It ferhaal spilet him ôf yn de jierren tactich fan de foarige iuw, in krisistiid dy't ek foar de haadpersoan gefolgen hat. Sa slagget it him amper om wurk yn 'e metaal te finen, wat er himsels oanrekkenet mei't er derfan oertsjûge is dat er himsels net ferkeapje kin. Tagelyk fielt er him ek skuldich nei syn frou Tanja en syn bern ta: hy sjit op alle fronten tekoart. Uteinlik fynt er dochs in tydlike baan, mar dêrmei binne syn soargen net foarby. Dat komt fan Dilly, in kollega fan Tanja dy't op syn paad komt.

Oaren oer dit boek
Doeke Sijens, LC 05-10-2018