roman fan in hielmaster
eric hoekstra
elikser, 2018

Nei in mystike ûnderfining bekearde Eric Hoekstra him ta it kristendom en makke út 'e fjouwer evangeeljes in moderne roman. Hjiryn fertelt er it ferhaal fan Jezus nei yn modern Frysk. Dizze roman lit him fan twa kanten lêze: de Fryske en de Nederlânsktalige ferzje binne yn dezelde bân opnommen.

Oaren oer dizze titel
Sietse de Vries, LC 28-09-2018 (fraachpetear)