De humor yn
Jan Schokker
Elikser, 2018

De humor yn is it sande boek fan Jan Schokker. Hjiryn sjocht er werom op syn libben, syn wurk en de skriuwerij. Hy docht dat mei in koartswilige ynslach en leit de neidruk op bysûndere ûnderfiningen en aparte situaasjes. Nei in rige boeken mei plysjeman Ale Alema yn de haadrol en in boek oer twa twillingbruorren en in famyljebedriuw is dit in boek oer Schokker sels.

Oaren oer dizze titel
Lomme Schokker, 21-11-2018
Sietse de Vries, LC 07-12-2018 (fraachpetear)