It klaut earne
Steven H.P. de Jong
Palisse, 2018

It klaut earne (De omkearde ferhúsdoaze - Diel 2) is in postúm publisearre bondel mei polemyske teksten en besprekken dy't te krijen hawwe mei de Fryske literatuer yn de tweintichste iuw. Steven H.P. de Jong sjocht werom op dy perioade en fersjocht dy teksten fan in persoanlik kommentaar.

Oaren oer dizze titel
Doeke Sijens, LC 25-01-2019