Papierfiskjes lêze net
Willem Winters
Perio, 2018

Yn dit boek fan Willem Winters is in grut ferskaat oan teksten opnommen, allegear mei in knypeach. Sa giet it de iene kear oer neakenslakken, mar ek wurdt de lêzer gewaar hoe't in snoek oan syn piercing slagge is. Dêrneist giet it oer hynderfytsen, in hûn út East-Europa dy't nei Nederlân ta komt en fansels oer Fritti, it papierfiskje, dat ek yn de titel in plakje fûn hat.

Oaren oer dizze titel