Dêr komt Tomke oan
Luuk Klazenga
Afûk, 2018

In nij boekje yn de ferneamde Tomke-rige. Diskear sil Tomke op reis. Hy giet mei in hiele lange trein, mei boer Jelle op ‘e trekker en mei Yana Yu yn de bus en belibbet allegearre aventoeren.

Oaren oer dizze titel