De trije klokketiers fan Koartsweagen
Janny van der Molen
Afûk, 2018

Dit boek fan Janny van der Molen giet oer in skoalreiske. Pier is tige teloarsteld dat se dit jier net nei in waadeilân sille lykas oars, mar nei Koartsweagen.Dêr is dochs hielendal neat te dwaan? Mar as er mei Lars, syn freon, alfêst op Google Maps de kampearbuorkerij opsiket, krije se in idee: it tsjerkhôf tsjinoer de pleats: soe dêr nachts wat te belibjen wêze?

Dit boek is ek beskikber yn it Nederlânsk.

Oaren oer dizze titel
Tjitske van Dijk, Tante Tjits 14-01-2019
Ernst Bruinsma, Op en út 27-10-2018 (besprek)