Bart & Bouke
Dolf Verroen, Mindert Wijnstra
Afûk, 2018

Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt dat noch wat?

Dit is in twatalich boek. De yllustraasjes binne makke troch Babs Wijnstra.

Oaren oer dizze titel