It sket fan Toussaint
Leo Popma
Frysk en Frij, 2020

It sket fan Toussaint is in boek fan Leo Popma. It giet oer in krimpdoarp, de minsken fjochtsje tsjin de delgong. Ien fan de ynwenners, de âlde Aaf Leenes, pikt it net langer en begjint mei protestaksjes. Fan wa't net meidocht ferskynt ier of let de namme op it sket fan Toussaint. As jierren letter Tilma Jager weromkomt om in âlde skuld yn te lossen, hat dat slimme gefolgen.

Foar dit boek krige Leo Popma yn 2022 de Rink van der Veldepriis takend.

Oaren oer dizze titel
Jaap Krol, FD 04-05-2020 (besprek)
Sietse de Vries, LC 08-05-2020 (fraachpetear)
Geart Tigchelaar, Ensafh 3, s. 32- 38 (besprek)
Doeke Sijens, LC 27-11-2020 (besprek)