Spegel en sonde
Jetske Bilker
Bornmeer, 2021

Spegel en sonde is de fjirde roman fan Jetske Bilker. As toskedoktersassistinte Doutsen (echtgenoate, mem en minneres) in nije baas krijt, giet der ynienen in soad mis. Om’t se it iene nei it oare ferjit, minsken net mear werkent en regelmjittich it paad bjuster is, rekket se yn panyk. Se driget de kontrôle oer har libben te ferliezen en lit it yn har omgean har eardere berop fan byldzjend keunstner wer op te krijen. As Anniek, har suster dy’t se tsientallen jierren net troffen hat, kontakt opnimt, komt alles yn in streamfersnelling en komme dingen oan it ljocht dy’t Doutsen har hiele libben ferswijd hat. Wat is der eins bard yn it ferline?

Oaren oer dizze titel
Elisabeth Post, LC 19-03-2021 (fraachpetear)
Abe de Vries, FD 20-03-2021 (fraachpetear)
Jelma Knol, Ensafh 30-03-2021 (besprek)
Jaap Krol, FD 03-04-2021 (besprek)
Doeke Sijens, LC 07-05-2021 (besprek)