Mysterieuze krêften
Willem Tjerkstra
Aspekt, 2021

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

Mysterieuze krêften is it fjirde boek yn de searje In Fryske Odyssee. Hjiryn wurdt it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluessen, in mar by it Heidenskip, yn de súdwesthoeke fan Fryslân. Dit ferhaal is ûnderdiel fan ferhalen, libbensbeskriuwingen, mytyske teksten, novellen en romans, dy't allegear yn relaasje steane ta it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is dêrby de reade tried. 

Oaren oer dizze titel