Sipke op het kaatsveld / Sipke op it keatsfjild
Lida Dykstra
Afûk, 2021

  • liene by Tresoar
  • Liene by de iepenbiere bibleteek

It jierlikse famyljekeatsen is yn folle gong. Sipke sjocht fol spanning ta hoe’t it partoer fan pake Pipermûs it opnimt tsjin de iikhoarns. Oant ynienen muoike Aaf it ankel ferkloft, en net fierder spylje kin. Pake ropt Sipke it fjild yn. Mar ús lytse pipermûs hat noch noait keatst! Kin er de wedstriid rêde?

Oaren oer dizze titel