Bokke Heidehipper en syn doarpsgenoaten tsjin Gloeilampe Anton
Willem Winters
Perio, 2021

In nij ferhaal oer Bokke Heidehipper; de legindaryske stripfiguer dy’t misdieden oploste. De strip, oarspronklik skreaun troch Geart Jonkman en tekene troch Frits Klein, stie yn de jierren fyftich fan de foarige iuw yn de Heerenveense Courant. No is de tekst fan Willem Winters, de tekeningen fan Alexander Russchen en Richard Bos.

Willem Winters loadst Bokke en syn doarpsgenoaten de moderne tiid yn, mar dat giet net sûnder stjit of slach, want der barre frjemde dingen yn it doarp op De Heide.

Oaren oer dizze titel
Anko de Jong, LC 25-10-2021 (oer Bokke Heidehipper en syn doarpsgenoaten tsjin Gloeilampe Anton)