Krêft fan it folk
Willem Tjerkstra
Aspekt, 2021

Krêft fan it folk is diel 8 yn de rige fan In Fryske Odyssee. Dêryn is it libbensferhaal fan Bouke Blomhof opnommen, boer oan de Fluezen by It Heidenskip. Dit ferhaal is in ûnderdiel fan tal fan oare ferhalen, libbensbeskriuwings, mytyske teksten, novellen en romans, dy’t allegear in relaasje hawwe mei it libben fan de haadpersoan. De grutte roman oer de Blomhofs is de reade trie dy’t troch it gehiel rint.

Yn Krêft fan it folk spilet de paradoks fan ienheid en skieding in rol. Op it skilderij ‘Prosesje yn it gûvernemint Koersk’ fan de Russyske skilder Ilja Repin sjocht men de ienheid fan de Narod (folk), dat him ûnderdrukt fielt troch de machthawwers. It skilderij ‘Presidint Lincoln hâldt in rede’ fan de Frânske skilder Jean-Léon Gérôme sprekt ek fan ienheid, nei de skieding en boargeroarloch tusken de noardlike en súdlike steaten fan de Feriene Steaten.

Trije keunstners yn It Heidenskip litte yn de galery fan Minke Blomhof-Bonnema keunstwurken sjen dêr’t in protte folk op ôf komt: de krêft fan it doarpsfolk, hoewol’t ien fan dy keunstners op ôfstân bliuwt. It folk, grut of lyts, is altyd ûnderweis nei in bestimming dêr’t gjin sprake mear is fan de paradoks fan ienheid en skieding.

Oaren oer dizze titel