En dat foar in kat
Ate de Jong
Het Nieuwe Kanaal, 2022

  • liene by TRESOAR
  • Liene by de iepenbiere bibleteek [link folget**]

En dat foar in kat is in twatalich boek fan Ate de Jong, dy't neist columns yn Fryske blêden tegearre mei Radboud Droog in boek oer Cambuur-trener Henk de Jong skreau.

Ate, doe noch in jonkje, hat oait in kat mishannele. Dat sit him noch altyd wers. Kat Bonne fertelt wat er allegear meimakke hat mei minsken dy't er trof: 'Ik bin Bonne. In kat. Ik fertel jim oer leave, mar ek oer wrede minsken dy’t ik yn myn njoggen libbens troffen haw. Oer Silke, myn grutte leafde. En oer Ate, myn bêste maat. Ate frege oft ik meidwaan woe oan in aksje tsjin dieremishanneling. Fansels! Cat lives matter!'

Oaren oer dizze titel
Marianne Velsink, FD 09-11-2022 (fraachpetear)
Sietse de Vries, LC 24-01-2023 (fraachpetear)