Sûnt 1983 kent it bestjoer fan it Simke Kloostermanlien ienris yn 'e trije jier de Simke Kloosterman Priis ta oan it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek, útjûn yn 'e trije foarôfgeande jierren. Dit jier is wer in jier fan de priisútrikking.
Dy sil hâlden wurde op freed 20 maaie 2016 om 15:00 oere yn 'e Petrustsjerke yn Twizel.

Om it oansjen fan de priis te ferheegjen en sa it belang te ûnderstreekjen fan kwalitatyf goede berne- en jeugdliteratuer hat it Simke Kloostermanlien it prizebedrach opnij ferhege en fêststeld op €5000

Lês mear...

De Simke Kloostermanpriis 2016 giet nei Hanneke de Jong foar har jeugdboek Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen. De priis jildt foar it bêste Frysktalige berne- of jeugdboek fan de ôfrûne trije jier en waard yn 1982 ynsteld troch it Simke Kloostermanlien. De sjuery fan dit jier bestiet út Sytske Eringa, Sigrid Kingma en Willem Verf (mear).

Lês mear...