Geboren 07-08-1945, Bolsward

Leven en werk

Giny Yedema is geboren in Bolsward. Daar heeft ze ook haar jeugd doorgebracht in een gezin dat creativiteit hoog in het vaandel had.

Thuis werd veel gezongen bij de piano en was er ergens een feestelijke gebeurtenis, dan schreven ze bij de familie Yedema een tekst of een lied voor die gelegenheid. Na de middelbare school haalde Giny de akte Creatieve Handvaardigheid. Daarna gaf ze les en verzorgde zij creatieve avonden, onder anderen voor de Bond van Plattelandsvrouwen. Verder werkte ze als bezigheidstherapeute in de psychiatrie. Toen ze trouwde, stopte ze met werken. In 1980 werd haar man voor zijn werk uitgezonden naar Nigeria. Het gezin Bastiaans heeft drie jaar in dit Afrikaanse land gewoond en gewerkt. Giny gaf daar als vrijwilligster naailes en typeles aan kinderen met een handicap.

Nadat ze weer terugwaren in hun huis aan de Lytse Geast, begon Giny Bastiaans met schrijven. Zij kwam in de redactie van de dorpskrant. Voor die krant schreef zij gedichtjes, die zeer gewaardeerd werden. Het stimuleerde Giny om verder te gaan met schrijven. Zij haalde bij de AFUK de diploma’s Fryslân A en B. Haar docent Tsjerk Veenstra moedigde haar aan om werk in te sturen naar kranten en tijdschriften. Daarnaast volgde ze een drietal schrijfcursussen bij schrijvers als Eppie Dam, Bouke Oldenhof en Tsjêbbe Hettinga. Voor het eerste gedichtje dat zij instuurde naar een wedstrijd van het blad Frysk en Frij, werd ze meteen beloond met de eerste prijs.

Giny Bastiaans werd een productief schrijfster, ze publiceerde verhalen en gedichten in o.a. De Holder (tijdschrift voor leerlingen van de basisschool), de F-side (de wekelijkse Friese bijlage van Friesch Dagblad  en Leeuwarder Courant, 1998 – 2006), en de Fryske Skriuwerskalinder. Gedichten van haar hand werden ook opgenomen in Fersefariaasje, de bundel die uitgebracht wordt voor de jaarlijkse voordrachtswedstrijd voor leerlingen van de middelbare scholen in Fryslân. Voor het Friesch Dagblad schrijft zij boekbesprekingen en voor het weekblad Actief (Burgum) interviews en journalistieke stukken.

Zij debuteerde in boekvorm met de bundel Hookstrooks trije hollen mear: nije mearkes (2000). De bundel bevat 22 verhalen en gedichten, bestemd voor lezers van 8 tot 118. Een deel van het werk was al eerder gepubliceerd. De gedichten, sprookjes en een enkele legende werden bevolkt door fantasiefiguren, die leven in een fantasiewereld. Anderen spelen in de wereld van vandaag. Door het levendige taalgebruik, het mooie ritme, de humor en de dubbele bodems in de verhalen laat het boek zich vlot lezen.

Voor artiesten als Gerbrich van Dekken en Adri de Boer uit Lippenhuizen schrijft Bastiaans liedteksten. Met één daarvan, het liedje won De Boer het festival ‘Liet’ in 1998. Andere liedteksten van haar hand staan op verschillende cd’s die Adri de Boer heeft uitgebracht.

Bibliografie

Proza
2000: Hookstrooks trije hollen mear - Nije mearkes (bundel)

Allerlei
1999: Neibroei (jeugdverhalen, met daarin It mearke fan de sjonger van Giny Bastiaans)
2000: 20 simmerferhalen (met van Bastiaans het verhaal Kuiertocht)

Meer informatie
Opnamen van Giny Bastiaans bij Operaesje Fers

©Tresoar, 24-10-2018