Geboren: 29-12-1943, Grou

Leven en werk

Ulke Brolsma is in Grou geboren en daar ook opgegroeid. Hij volgde de opleiding voor onderwijzer aan de kweekschool in Heerenveen en daarna de school voor journalistiek in Utrecht.

Hij heeft als gemeentevoorlichter de kost verdiend, eerst in Wageningen en later in Zaandam. Brolsma komt uit een schrijversgeslacht, zijn vader Liuwe Brolsma (1912 – 1976), heeft drie romans op zijn naam staan en zijn grootvader Reinder Brolsma ( 1882 – 1953), was vele jaren een van de meest productieve en meest gelezen Friese schrijvers. Ulke Brolsma openbaarde zich pas op later leeftijd als schrijver, naast een publicatie in Maatstaf en een docudrama over Franziska zu Reventlow voor de KRO radio (1986, in het Nederlands) beperkte hij zich tot het schrijven van voorlichtingsstukjes voor de gemeenten waarvoor hij werkte. Dat veranderde toen Doeke Sijens, de biograaf van zijn grootvader Reinder, hem uitdaagde om ook creatief te gaan schrijven.

Schrijver
Hij begon met het schrijven van een kort verhaal It hûs’, dat hij opstuurde naar het literaire tijdschrift Trotwaer. Het feit dat het blad zijn verhaal publiceerde (juni 1999), was voor Brolsma een stimulans om verder te gaan. Verhalen van zijn hand verschenen naast Trotwaer  ook op de internet-tijdschriften Kistwurk en Farsk. In 2000 kreeg hij voor zijn verhaal ‘Ioana’ een Rely Jorritsma-prijs.

Hij debuteerde in boekvorm in september 2001 met de verhalenbundel Ioana, de bundel bevat een verzameling van zijn eerder geschreven korte verhalen. De kwaliteit van de verhalen is wisselend, maar het boek bevat een paar zeer goed geslaagde verhalen waaronder het titelverhaal. Brolsma situeert zijn verhalen in een breder spectrum dan Fryslân, sommige spelen zich af in Roemenië, anderen in Frankrijk of Peru. Een van de centrale thema’s is de relatieproblematiek en onmogelijke liefdes, bijvoorbeeld van een oudere vrouw met een jongere jongen. Zijn stijl is kort en direct en hij weet vaak een bijzondere spanning op te roepen. Jabik Veenbaas is in zijn recensie redelijk positief over het debuut van Brolsma: ‘Ik zie ‘Ioana’ dan ook als een debuut met vrij veel beloftes. Maar ik zou wel graag zien dat de schrijver in de toekomst nog meer dan nu streeft naar het directe, naar het tonen van de dramatische confrontatie en van de dynamiek van het gevoel’ [1].

Zijn tweede boek Een slagje hier en daar: De Tsiendeiske Fjildtocht fan Hessel Brolsma, kwam uit in september 2006. Het docudrama is gebaseerd op de correspondentie, die bestaat uit ruim negentig brieven die zijn overgrootvader Hessel Brolsma heeft geschreven met zijn ouders in de tijd dat Hessel diende in het Nederlandse leger tijdens de tiendaagse veldtocht tegen de Belgische opstand (1831 – 1836). De brieven zijn allemaal bewaard gebleven en hebben Ulke Brolsma gediend als basismateriaal van zijn beschrijving over wat zijn grootvader, en met hem de anderen in het leger, heeft meegemaakt en beleefd in de vijf jaar dat zij hebben gediend.

Na 2005 schreef Brolsma reisverhalen die in het internettijdschrift Farsk werden gepubliceerd. Ook schreef hij een aantal boeken over zijn geboorteplaats Grou.

Bronnen voor dit artikel
[1] Jabik Veenbaas, LC 14-09-2001

Werk

Proza
2001: Ioana (verhalen)
2006: Een slagje hier en daar: De Tsiendeiske fjildtocht fan Hessel Brolsma (documentaire roman)
2009: Werom nei Grou
2010: Werom nei Fryslân
2016: Oarloch yn en om Grou

Prijzen
2000: Rely Jorritsmapriis – verhaal (Ioana)

Meer informatie

©Tresoar, 09-01-2019