Berne: 18-05-1907, IE
Ferstoarn: 22-02-1943, Tjilatjap

Libben en wurk

Nicolaas Jacobs Haisma waard berne yn Ie (Dongeradiel) op 18 maaie 1907. Nei de legere skoalle bleau er earst thús om syn heit te helpen op it gerniersbedriuw, mar neidat er in skoftlang trou in jûnsskoalle folge hie, mocht er dochs noch nei de u.l.o. en in jier letter nei de kristlike kweekskoalle yn Dokkum.

Lês mear...