Berne: 29-08-1951, Ikkerwâld

Libben en wurk

Berneboeken
1994: Fan bleate sokken en kaugomkoppen ( yll.: Warner Banga)
1996: De grizelpakken fan master Jongstra (yll.: Mary-Anna de Jong)
1998: Muoike klaptút en oare koarte ferhalen (yll.: Mary-Anna de Jong)
2001: In brêge fan rommel (yll.: Babs Wijnstra)

Ferskaat
2007 : Libellenammen yn Fryslân (foto's: Peter de Boer)

(Fan dizze skriuwer is (noch) gjin bywurke biografy oanwêzich).