Berne:02-04-1921, Beetstersweach
Ferstoarn: 04-11-2010, Jellum

 

Libben en wurk

Tiny Mulder waard berne yn Beetstersweach. As bern wenne se op ferskate plakken bûten Fryslân, mar it langst yn Assen. Yn it 'kwartet foar Assen' (1968), hat se har tiid dêr dichterlik ferwurde. Doe't se trettjin jier wie, ferhuze de famylje Mulder nei Drachten. Tiny learde doe Frysk praten, foar lêzen en skriuwen folge se in kursus. Se gyng yn Drachten nei de mulo en letter yn Ljouwert nei de hbs.

Lês mear...

Berne: 07-01-1822, Penjum
Stoarn: 09-10-1911, huzum

Libben en wurk

Lucius Columba Murray Bakker waard berne yn 1822. Dêrby ferstoar syn mem Lucia yn it kreambêd, twa jier letter moast er ek fierder sûnder syn heit Geugjen. Hy waard grutbrocht yn it húshâlden fan dûmny Isaac Cahais en Louise Romar fan Wytmarsum.

Lês mear...