Berne: 1594, Amsterdam
Ferstoarn: 1626, Hongarije

Libben en wurk

Neffens syn houliksakte wie Jan Jansz. Starter ‘gebortich’ te Amsterdam, mar by syn ynskriuwing oan de Universiteit fan Frjentsjer liet er him ynskriuwe as ynwenner fan Londen, sa’t ek syn bruorren Frans en Rogier yn de stikken in Ingelske achtergrûn taskreaun waard.

Lês mear...

Berne: 02-06-1946, Assen

Libben en wurk

Tineke Wielenga is berne yn Assen. Doe’t se twa jier wie ferhuze se mei har heit en mem, dy’t beide yn it ûnderwiis wurken, nei Dordrecht. Thús waard Nederlânsk praat, mar troch de Grunningse eftergrûn fan mem en de Fryske fan heit krige se ek al gau belangstelling foar dy talen.

Lês mear...